NLF

Det er viktig at du fornyer lisensen før du skal fly. Husk at forsikringsdekningen forutsetter gyldig medlemskap og lisens.

Valgkomiteen søker engasjerte medlemmer til styreverv i Hang- og Paragliderseksjonen. 

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling.

Her er en liten hjelpefil som kan fortelle deg hva du blir belastet for i 2017.

I forbindelse med omleggingen der forsikringen nå følger lisensen samt en liten purrerunde der mer enn 10% av våre medlemmer ble minnet om at de manglet lisens, har det fremkommet at kunnskapen om hvordan systemet med medlemskap, fornyelse av lisens og våre forsikringer fungerer, er til tider svært dårlig.
Vi har derfor forsøkt å lage en liten oppsummering vi håper vil hjelpe.

Vi har frem til nå hatt et system der medlemskap og forsikring faktureres hvert år, mens lisens stort sett skal fornyes hvert annet år. Dette systemet er nok en av årsakene til at for mange av våre medlemmer glemmer å fornye sin lisens tross at påminnelser sendes ut og postes på nett hvert år.