NLF / Aktivitet / Modellfly / Møte: Klubbledermøte Modellflyseksjonen
Modellfly
Arne Mathisen

Møte: Klubbledermøte Modellflyseksjonen

Dato: 
Lørdag, 3. mars 2012 - 10:00

Rica Hotel Gardermoen