NLF / Aktivitet / Modellfly / NM i Linekontroll F2B 2015
Modellfly
Olsvold Norvald

NM i Linekontroll F2B 2015

Hvam VgS
Dato: 
Lørdag, 15. august 2015 (Hele dagen)

NM I linekontroll F2B 2015 avholdes 15. August 2015 på fotballbanen Hvam VgS i Nes kommune.
Fremmøte kl 10:00

 

Nærmere opplysninger:

norvald.olsvold@getmail.no

tel: 916 64031