NLF / Aktivitet / Modellfly / Scott Føien minnestevne
Modellfly
Tore Jemtegaard

Scott Føien minnestevne

Dato: 
Lørdag, 16. august 2014 - 11:00

Vingtor ønsker alle skala flygere velkommen til stevne i klassen Populær Skala. Både modell og fly-ferdigheter vil bli bedømt utfra enkle regler. Beste fly og piloter vil motta heder og premier. For mer informasjon om arrangementet, se eget oppslag på Vingtors hjemmeside nærmere stevnedato.