NLF / Aktivitet / Modellfly / Sjøflytreff
Modellfly
Sveen Odmund

Sjøflytreff

Sånn kan det også gå, men ikke i år...
Dato: 
Fredag, 5. juli 2013 (Hele dagen) to Søndag, 7. juli 2013 (Hele dagen)

Treffet vil starte fredag kveld og holder på til søndag, så lenge vi orker.

Overnatting i hytter eller medbrakt husrom.

Hytter bestilles direkte hos Bådstø Camping, tlf. 612 76321

Felles grilling med aktiviteter lørdag kveld

Kontaktperson: Odmund Sveen, tlf 970 57 339

Velkommen