NLF / Aktivitet / Motorfly / FRYA MOTORSHOW 27. August
Motorfly
Solheim Geir

FRYA MOTORSHOW 27. August

Dato: 
Lørdag, 27. august 2016 (Hele dagen)

Frya MotorShow Lørdag 27. August 2016

Frya Flyplass i Gudbrandsdalen