NLF / Aktivitet / Motorfly / Ledermøte avlyst grunnet få påmeldte
Motorfly
George Lundberg

Ledermøte avlyst grunnet få påmeldte

Dato: 
Lørdag, 17. mars 2012 - 9:00 to Søndag, 18. mars 2012 - 15:00

Motorflyseksjonen gledet seg til å legge frem et spennede program for deltagerne og vil vurdere andre måter å spre denne informasjonen på.


I det året det ikke avholdes seksjonsmøte og Luftsportsting innkaller seksjonene klubbenes/lagenes ledere eller annen utpekt representant til ledermøte.

Hensikten med ledermøtet er å holde klubbene og seksjonsstyret gjensidig informert om det arbeidet som pågår i styret og om de saker som opptar klubbene. Ledermøtet har ingen formell status, men seksjonsstyret kan fremlegge saker, som ikke er seksjonsmøte- eller tingsaker  for ledermøtet til avgjørelse (for eksempel fastsettelse av terminliste).

I 2012 innkaller Motorflyseksjonen til ledermøte lørdag 17-18. mars på Rica Hotell Tromsø. Vi foreslår at reise til Tromsø legges til 16. mars ettersom møtet starter kl. 09.00 på lørdag 17. mars. Møtet avsluttes 18. mars kl. 13.00 med lunsj.

Fullstendig innbydelse er sendt på e-post til klubbene og deres ledere og vedlagt denne artikkelen.  Vi håper at klubbene har satt av helgen og funnet representanter til møtet.

Påmelding er avsluttet

Foreløpig program:

 • Nye sertifikater -byggekloss prinsippet
 • ATO/LAPL
 • GAP planer/vyer
 • Rekruttering
 • Samarbeid med teoriskoler
 • Tilbakemelding fra klubbene
 • Bookingsystem
 • SMS -Sikkerhetsstyringssystem
 • Saker vi jobber med i motorflyseksjonen
 • Avtalen om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid
 • Revidert budsjett
 • Finansiering av fly
 • Klubbutvikling
 • Vedlikeholdshåndbok
 • SOP
 • Klubbhåndbok

Påmelding er avsluttet