NLF / Aktivitet / Motorfly / Luftsportsuka 2015
Motorfly
Santiago Amengual

Luftsportsuka 2015

Dato: 
Lørdag, 20. juni 2015 - 10:00

Det er en stor glede for NLF å kunne viderefølge muligheten for å avlegge PPL eksamen under Luftsportsuka 2015.

Det vil  igjen være mulig å ta PPL teorieksamen lørdag 20 Juni under Luftsportsuka på Elverum. Alle som er klare for eksamen til full  PPL-eksamen eller bare enkeltfag, vil kunne avlegge eksamen på Luftsportsuka. Denne ekstra eksamensdagen er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og Luftfartstilsynet.

 

Vi også ha på plass en kontrollant til praktisk prøve i radiotelefoni. Denne prøven vil også omfatte den påkrevde språktesten.

 

Nærmere informasjon om påmelding kommer på NLFs hjemmesider.

Kort sagt, i år igjen vil det blir full offisiell eksamen under Luftsportsuka. Vi gleder oss!