NLF / Aktivitet / Motorfly / Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter
Motorfly
Santiago Amengual

Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter

Dato: 
Lørdag, 30. april 2016 - 9:00 to Søndag, 1. mai 2016 - 17:00

NLF i samarbeid med Luftfartstilsynet inviterer til Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter helgen 30 april og 1 mai 2016 på Gardermoen.

Hensikten med seminaret er todelt. For det første å presentere samt få tilbakemelding på den nye oppvisningsforskriften med påfølgende skoleprogram som er blitt godkjent.

For det andre gjelder seminaret som et konkret sikkerhetspreventivt tiltak med hensyn til å trekke erfaringen fra andre sammenlignbare nasjoner etter fjorårets sesong.

Av eksterne foredragsholdere kommer blant annet Air Marshal (ret) Cliff Spink, med lang militær og sivil karriere, blant annet fra Battle of Britain Memorial flight og Old Flying Machine Company. Han er også Display Evaluator I UK. 

 

Påmelding gjøres ved å følge denne linken. 

Deltaljert program finner du her.