NLF / Aktivitet / Motorfly / Stiftelsesmøte for Kjeller Gård AS hos KFF
Motorfly
George Lundberg

Stiftelsesmøte for Kjeller Gård AS hos KFF

Hoved¬bygningen på Kjeller Gård var vært et populært samlingspunkt på Kjeller flyplass helt tilbake til etableringen i 1912.
Dato: 
Torsdag, 12. januar 2012 - 18:00

Påmelding her.

 

"Arbeidsgruppen Kjeller Gård" inviterer interesserte til en etablering av «Kjeller Gård AS» torsdag 12.01.2012 kl 18 hos Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF).

Konstituert direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Eva Næss Karlsen, innleder møtet og presenterer organisasjonen for kunnskapsbedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter på Nedre Romerike.

Arbeidet med å ivareta og utvikle Kjeller Gård vil inngå i jubileumsprosjektet "Kjeller 2012".

Nå har interesserte parter en enestående mulighet til å starte jubileumsåret 2012 med å ta vare på en bit av historien!

Flere selskapsformer er vurdert. Det er aktuelt med samtidig etablering av en stiftelse og et aksjeselskap i forkant av en planlagt emisjon i nær fremtid for å finansiere et nytt kunnskapssenter/opplevelsessenter. 

Finansieringen vil også omfatte modernisering av eksisterende bygninger, vedlikehold og drift.

Samtidig med etableringen av "Kjeller Gård AS" og en stiftelse, planlegges et nasjonalt senter innen norsk luftsport og sivil/militær luftfart med fokus på rekruttering, utdanning og proaktiv flysikkerhet.

For påmelding til stiftelsesmøte torsdag 12.01.2012 kl 18 hos KFF, trykk her.

 

«Eiendommen er under regulering. En viktig premiss for reguleringsforslaget er at historikken til eiendommen skal ivaretas. Flere bygg på eiendommen er i henhold til Landsverneplanen for Forsvaret vernet i vernklasse 2, det vil si at eksteriørene er omfattet av vern, og ny eier vil måtte ivareta dette», ifølge Skifte Eiendom.

 

 

 

 

 

 

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) har i flere år vedlikeholdt og bevart hovedbygningen på Kjeller Gård.

 

 

 

 

 

 

 

Verandaen mot syd og hagen nedenfor byr på en flott utsikt mot Kjeller flyplass.