NLF / Fallskjerm / F/NLF Håndbok 8. utgave
Bjarne Andre Myklebust

F/NLF Håndbok 8. utgave

Formålet med Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbunds Håndbok er å kunngjøre for alle ledd de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for F/NLFs sikker­hetsmessige, materiellmessige, operative og utdanningsmessige virksomhet.

F/NLFs Håndbok er i overensstemmelse med de forpliktelser F/NLF har overfor norske myndigheter og som medlem av nasjonale og internasjonale organisasjoner.

F/NLFs Håndbok utarbeides og revideres av Sikkerhets- og utdanningskomiteen.

Håndboken godkjennes og utgis av Seksjonsstyret F/NLF.

Gjeldende versjon er 8. utgave ved hovedrevisjonen som ble gjort i mai 2003. Håndboka oppdateres fortløpende og gjeldende versjon ligger ute på nettet og revisjonsdatoen fremgår av bunnteksten i hver del og på hver side.

Administrative forhold Håndbok
Håndboken oppdateres fortløpende på nettet og det som ligger her er til en hver tid den gjeldende versjonen. Hovedinstruktørene får også tilsendt varsel om endring. De siste endringene i delene står med rød tekst.

De aktuelle dokumentene finner du nedenfor.

Oslo, april 2015