NLF / Fallskjerm / Kontakt informasjon
Bjarne Andre Myklebust

Kontakt informasjon

F/NLFs virksomhet ivaretas på daglig basis av sekretariatet, under ledelse av avdelingslederen. I tillegg kjøper seksjonens sekretariat tjenester av NLFs fellessekretariat. Spesielt gjelder dette regnskapstjenester samt tjenester knyttet til medlems- og lisensregisteret.
  
Postadresse. 
F/NLF
Møllergata 39
0179, Oslo

Besøksadresse. 
Møllergata 39
0179 Oslo

E-post til medlemsservice:
sissel@nlf.no

Telefon medlemsseksjonen
23 01 04 50 

Fagsjef/avdelingsleder
Jan Wang
Mobil:  907 04 646 
jan.wang@nlf.no

Landlagssjef
Derek Nordlund Broughton
Mobil:  976 34 827

--------------------------------------------------------------------------------

Styret 2015-2016

Saker til styret sendes: jan.wang@nlf.no

Leder F/NLF og representant i Forbundstyret
Jan Erik Dietrichson
Mobil: 958 01 000

Nestleder og vararepresentant i Forbundstyret
Kristian Moxnes

Styremedlem
Kari Berg

Styremedlem
Elise Torgrimsen

Styremedlem
Lars Geir Dyrdal

Styremedlem
Carita Gyldenskog Ranvik (Ungdomsrepresentant i styret NLF)

Varamedlemer
Per-Olof Wallin
Ingela Reppe