NLF / Forbund / INGEN ENDRING I MEDISINSKE KRAV TIL SEIL- OG BALLONGFLYGERE
Torkell

INGEN ENDRING I MEDISINSKE KRAV TIL SEIL- OG BALLONGFLYGERE

Bildet: NLF har lang tradisjon som utsteder av flygebevis for seilflygere. De medisinske kravene som definert i BSL C 1-2 og C 1-3 gjelder fortsatt.

Etter at Norge innførte den medisinske delen av det nye europeiske regelverket for flygebesetning 9. april i år, har det hersket litt usikkerhet i markedet rundt hvilke medisinske krav som vil bli stilt overfor norske seil- og ballongflygere med NLFs flygebevis heretter. Etter en dialog med Luftfartstilsynet er det nå klart at det ikke innføres endringer på dette området forut for konvertering til de nye sertifikatene LAPL (S) og LAPL (B).

Innehavere av NLFs flygebevis for seilfly og varmluftballong skal altså oppfylle de samme kravene som før og som er definert i forskriftene BSL C 1-2 og BSL C 1-3. Blant annet innebærer dette at den medisinske undersøkelsen kan foretas hos allmennlegen. 

Utøvere som konverterer til de nye sertifikatene LAPL (S) og LAPL (B) må derimot oppfylle kravene i det europeiske regelverket «Part-MED». Luftfartstilsynet har ikke kunngjort noen dato for når konvertering kan skje, men regelverket som Norge er forpliktet til å følge innebærer at konvertering må ha funnet sted innen 8. april 2015. NLF jobber for øvrig for at allmennleger skal kunne foreta medisinske undersøkelser også til Part-MED, men resultatet av dette initiativet er så langt ikke kjent. Nærmere informasjon om prosedyre for konvertering av flygebevis til LAPL vil bli publisert av Luftfartstilsynet på et senere tidspunkt. 

Gjeldende regelverk kan du laste ned her: 

BSL C 1-2

BSL C 1-3