Har din klubb søkt om momskompensasjon?

Skrevet av Arne Mathisen

NIF har nå åpnet for at alle klubber tilsluttet NIF kan søke om kompensasjon av vare- og tjenestemoms for regnskapsåret 2011.

Klubbene skal ha mottatt e-post fra NIF med opplysninger om hvordan man går frem for å søke. Den samme opplysningen kan dere lese på NIFs nettsider på adresse: http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare-ogtjenestemoms2012.aspx

Klubbene skal kun legge inn ett tall i NIFs internettbaserte søknadssystem. Det er de totale kostnadene tatt direkte fra klubbens regnskap for 2011. En forutsetning er at regnskapet er gjennomgått av klubbens valgte revisorer og godkjent av klubbens årsmøte.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at i klubber med grupper så kan det sendes inn kun en samlet søknad for klubben (som inkluderer alle grupper)!

Hvis dere har problemer med NIFs system - SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:
telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 - 20:00)
 
Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Søknadsfristen er satt til 16. august 2012.

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK