NLF / Forbund / Restriksjonsområder under militærøvelsen Trident Juncture
Jon Gunnar Wold

Restriksjonsområder under militærøvelsen Trident Juncture

Bildet viser ett av de mange store restriksjonsområdene. For alle områder, last ned PDF-dokument som er lenket til i denne saken. Illustrasjon: Avinor

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture, som involverer jagerfly, transportfly, UAS og helikoptre medfører opprettelsen av en rekke  midlertidige restriksjons- og fareområder i ikke-kontrollert luftrom over store deler av Sør-Norge. All flygning i restriksjonsområdene som ikke er en del av øvelsen er forbudt. Forbudet gjelder også modellfly og droner. Vi gjør oppmerksom på at områdene gjelder fra bakkenivå (GND), og at det ikke er uten grunn - det kan komme militære luftfartøy i svært lave høyder i restriksjonsområdene når de er aktivert. 

For flyging med "særskilt samfunnsmessig nytteverdi" kan det søkes særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene 72 timer i forveien. I denne brosjyren om restriksjonsområdene finner du informasjon om:

  • Koordinater og kart over områdene
  • Tidspunkter for oppstart og avslutning av aktivitet
  • Veilledning om søknad om særskilt flygetillatelse
  • Kontaktinformasjon

Øvelsen varer fra 25. oktober og til og med 7. november.

Last ned informasjonsbrosjyren her