NLF / Forbund / Samordnet rapportering 2016
Jostein Tangen

Samordnet rapportering 2016

Skjermdump fra https://ka.nif.no

Samordnet rapportering 2016 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april.

Alle klubber skal ha mottatt  informasjon fra Norges idrettsforbund (NIF) om hvordan rapporteringen skal utføres.

Selv om verktøyet KlubbAdmin normalt sett ikke brukes av luftsportsklubbene må man logge inn på disse sidene, https://ka.nif.no/, for å gjennomføre samordnet registrering. Sidene benytter samme innlogging som "Min idrett".  Alle som ble registrert med verv i klubben ved idrettsregistreringen i fjor skal være registrert i "Min idrett". Selv om man aldri har brukt løsningen før, vil de fleste oppleve at de får brukernavn og passord tilsend ved å velge "Glemt brukernavn / passord" og legge inn telefonnummer eller epost som ble lagt inn i idrettsregistreringen forrige år.

Det er viktig å merke seg at alle luftsportsklubber, også de med flere grupper, er å regne som særidrettslag.

Nedenfor finner du to linker til youtubevideoer som viser hvordan man skal registrere data.

https://www.youtube.com/watch?v=E1A2eHiEzjs

https://www.youtube.com/watch?v=DeyQUXpHIOU

Luftsportsklubbenes medlemsdata er registrert i Luftsportsforbundets elektroniske register, MeLWin. Medlemsdataene i MeLWin er ikke tilgjengelige fra Klubbadmin, så muligheten for å hente medlemstall ved å trykke på en knapp er dessverre ikke tilstede for luftsportsklubbene.

NLF har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2015. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer. Listene finner du nederst på denne siden. 

Det er viktig å merke seg forskjellen på medlemmer og aktive medlemmer. Alle som har en gyldig luftsportslisens skal regne som aktive. I de fleste klubber er det menge aktive (tillitsvalgte, dugnadsarbeidere og andre bidragsytere) som ikke har lisens. Hver klubb må derfor gjøre en vurdering før de legger inn tallene for aktive medlemmer. 

Tallene dere får fra oss inneholder ingen informasjon om personer i din klubb har funksjonsnedsettelse. Man behøver ikke være blind eller rullestolbruker for at det skal registrere. Alle personer med nedsatt funksjonsevne eller førlighet må registreres for at midler for integrering av funksjonshemmede skal bli korrekt fordelt.

Registreringen kan når som helst avbrytes og innlagte data vil være tilgjengelige neste gang du logger inn.

NLF vil etter den 31. april kontrollere og kvalitetssikre at de medlemstall som klubbene har lagt inn.

VedleggStørrelse
PDF icon Medlemmer 201596.15 KB
PDF icon Lisenser 201594.17 KB