NLF / Hangglidingparagliding / Korona for HPS
Nilsen Trond

Korona for HPS

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 8. mai 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

 • Det bør ikke være mer enn 20 personer samlet på f.eks. en start eller en landing
 • Man bør holde minst 1 meters avstand til andre flygere til enhver tid
 • Klubbhus, felles toaletter og eventuelt oppholdsrom bør ikke benyttes
 • Man skal unngå direkte eller indirekte kontakt mellom personer (man får ikke låne bort / dele på utstyr)

Og likeså dette:

Nasjonale føringer fra helsemyndighetene sier blant annet:

«Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.»

Dersom man lander et annet sted en flystedets etablerte landing må man for å følge disse retningslinjene strikt, ha organisert egen hentetjeneste av en person som ikke omfattes av kravet om sosial distansering og man skal unngå unødvendig reising. Ved distanseflyging vil disse kravene fortsatt vanskelig kunne overholdes, og det oppfordres derfor til at man holder seg til lokal flyging inntil videre.

Samkjøring fra landing til start krever særskilte tiltak

Hva så med kursing og tandemflyging?

NLF har vurdert presiseringene fra NIF og helsedirektøren når det gjelder idrettsaktiviteter. Vi anser at det kan kurses dersom smittevernsreglene kan overholdes.

 • Dvs maksimalt 20 personer inkludert instruktører og hjelpeinstruktører
 • Man må klare å holde 1 meters avstand til enhver tid.
 • Elevene må ha sitt eget kursutstyr som kun de disponerer, elever får ikke dele utstyr og det kan ikke samles inn etter endt økt og så deles ut til neste økt.
 • Transport til startsteder må organiseres ihht gjeldende smittevernsregler
 • Klubben må lage seg en plan over hvordan man skal klare å overholde gjeldende regler for smittevern

Kursing kan være risikofylt og kravene til å holde avstand gjør ikke kursingen mindre risikofylt. Klubber og instruktører oppfordres derfor sterkt til å ta dette med i risikovurderingen om man velger å kurse.

Ved tandemflyging vil det ikke være mulig å overholde krav til avstand til tandemelev, så det kan fortsatt kun gjøres med personer man ikke er pålagt å holde 1 meters avstand til. Tandeminstruktøren vil være spesielt utsatt for smitte ettersom man sitter etter hverandre.

 

Vi gjentar betraktninger fra HPS da de ikke er mindre aktuelle i tiden som kommer:

Hang-, Para- og Speedgliding er av de fleste betegnet som risikosporter. Selv om vi ikke er verst i klassen hverken i totalt antall skader eller skader per utøver så belaster vi hvert eneste år helsevesenet med våre små og store skader.

I en periode som dette der alle oppfordres til å begrense sine aktiviteter for å unngå å belaste helsevesenet unødvendig, råder NLF og HPS-seksjonen våre medlemmer til å ta dette med i vurderingen når man tar en avgjørelse om å fly.

Om du flyr, legg da inn ekstra stor sikkerhetsmargin slik at alle typer hendelser unngås

 • Ha større marginer både horisontalt og vertikalt til kontrollert luftrom enn normalt.
 • Fly med utstyr som du kjenner godt og i forhold som du behersker. Ha større marginer enn du normalt pleier å ha. Bruk startsteder og landinger du kjenner.
 • Fly i forhold som er tilpasset ditt erfaringsnivå, med gode marginer.
 • Ikke kryss grense til annet land. Ha egen hentetjeneste for å komme tilbake dersom du utelander.
 • Ha strengere personlige krav til startbare og flybare forhold, legg inn større marginer enn vanlig.
 • Sørg alltid for å ha store sikre landingsalternativer inne rekkevidde. Benytt fortrinnsvis flystedets hovedlanding.
 • Les værmeldingen nøye og snakk med erfarne piloter før du flyr. Ikke ta sjanser.
 • Fly helst i følge med noen. Gi beskjed hvor du drar.
 • Unngå flyging som vi vet kan føre til at redningsetatene blir varslet - unngå flyging som gjør at publikum samles.
 • Følg med på informasjon gitt av helsemyndighetene. Dersom lokalt helsevesen og/eller redningstjeneste melder at deres kapasitet til å håndtere normale skader er begrenset bør man avstå helt fra flyging.

Seksjonens klubber har anledning til å begrense bruken av sine flysteder av hensyn til smittevern dersom de anser det er nødvendig.

Dette er ikke tiden for å perfeksjonere sine akroøvelser eller sette distanserekorder. Vi har gitt en mulighet til å drive personlig trening, med samme oppfordring som alle andre som driver med fritidsaktiviteter. Begrens dem, avstå gjerne og gjør ditt ytterste for å ikke havne i en situasjon der du behøver hjelp fra redningstjeneste eller øvrig helsevesen. Våre aktiviteter har allerede et litt loslitt rykte hos mange, la oss sammen gjøre vårt ytterste for at dette ikke blir verre i den perioden vi nå har foran oss. Seksjonen og forbundet vil fortløpende vurdere situasjonen og iverksette tiltak dersom denne blir uholdbar.

NLF/HPS håper derfor at alle våre medlemmer er sitt ansvar bevisst slik at forbund og seksjon fortsatt kan gå god for og forsvare vår virksomhet også i den kommende perioden. Forbund og seksjon har et ansvar for å ivareta sportens renomme og se til at våre aktiviteter ikke påfører samfunnet en unødvendig belastning. Det er derfor din jobb som utøver å sørge for at din eventuelle aktivitet er i tråd med føringer fra myndigheter samt forbund og seksjon, slik at muligheten vi når har fått til å vedlikeholde våre ferdigheter og utøve vår sport også i den nærmeste perioden kan vedvare. Om forbund og seksjon settes i en situasjon der man anser at påbud og retningslinjer ikke følges og at man derfor ikke kan stå medansvarlig for medlemmers utøvelse, vil seksjonens sikkerhetssystem kunne bli suspendert med de åpenbare konsekvenser det har for oss alle som utøvere.