NLF / Hangglidingparagliding / Stengt luftrom over Oslo åpnes igjen!
Arne Håkon Hillestad

Stengt luftrom over Oslo åpnes igjen!

NLF har hatt en dialog med Oslo politidistrikt etter at luftrommet over Oslo ble stengt så lenge rettsaken pågår. Restrisjonsområdet hadde benevnelsen EN R 177. Dette berørte bla sjøflyaktiviten i Kilen og Hang og Paragliding på Grefsenkollen. Politiet fant ut at de opphever restriksjonsområdet fra fredag kl 19.00. Muligheter for nye flyrestriksjoner over Oslo vil bli fortløpende vurdert. Siden politiet allerede nå de facto uansett har besluttet å oppheve /endre restriksjonsområdet, finner de det uproblematisk å gi uttrykk for at forstandig sjøflyaktivitet i området rundt Fornebu og luftsportaktiveter ved Grefsenkollen i henhold til det justerte restriksjonskartet ikke vil bli ansett som brudd på politiloven § 7 og forfulgt fra politiets side. Arne H Hillestad, fagsjef hang og paragliding.