NLF / Hgph / Nyheter
NLF

Det er viktig at du fornyer lisensen før du skal fly. Husk at forsikringsdekningen forutsetter gyldig medlemskap og lisens. Forsikringsdokumenter finner du HER.

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling.

I forbindelse med omleggingen der forsikringen nå følger (faktureres med) lisensen samt en liten purrerunde der mer enn 10% av våre medlemmer ble minnet om at de manglet lisens, har det fremkommet at kunnskapen om hvordan systemet med medlemskap, fornyelse av lisens og våre forsikringer fungerer nok er litt mangelfull.
Vi har derfor forsøkt å lage en liten oppsummering vi håper vil hjelpe.

Fra alle styremøter  og faglig ledermøter finnes det protokoller hvor møterreferat og vedtak står. Her finner du disse:

 

Mange har nok fått med seg diskusjonen på Facebook i gruppen Paraglider Norge angående flyging på Sundvollen i går 23/04/2017.

Her finner du referater fra komiteer og styringsgrupper:

Her finner du informasjon om din ulykkes og ansvarsforsikring

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Her finner du aktuelle skjemaer for nedlasting. Nye ansvarsfraskrivelsesskjemaer er lagt inn i april 2015