NLF / Hgph / Nyheter

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling.

I en overgangsfase mens vi flytter flygebevis til Min Idrett kan du ikke fornye elektronisk.

Fra alle styremøter  og faglig ledermøter finnes det protokoller hvor møterreferat og vedtak står. Her finner du disse:

Vi har laget noen små videoer som kan hjelpe deg å finne frem i Min Idrett app'en på din telefon

SLIK finner du din forsikring for inneværende år

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.

 

Her finner du informasjon om din ulykkes og ansvarsforsikring

Her er en liten hjelpefil som kan fortelle deg hva du blir belastet for i 2017 og i 2018

Her finner du aktuelle skjemaer for nedlasting. Nye ansvarsfraskrivelsesskjemaer er lagt inn i april 2015

Her finner du spesielle lærebøker/kompendier som tar for seg spesialfelt inne HG, PG og SPG utdannelse: