NLF / Hgph / Nyheter

I forbindelse med instruktørkurs på Voss valgte seksjonen samtidig å legge et instruktørseminar på samme stedet. Det var enkelt når alle fagfolkene var samlet likevel. 16 instruktører møtte opp. Her var det veldig mye erfaring.

Fra 8-11 mars deltok det 15 instruktørkandidater på Instruktørkurs på Voss. For å kunne bli instruktør i seksjonen er dette siste ledd i utdannelsen. I 4 dager ble kandidatene testet og de fikk opplæring og informasjon om hva de kommer bort i som instruktører.

En paragliderpilot fløy inn i en taubanekabel på Svaldbard i kveld. Det virker som om det var nesten mørkt da dette skedde. Vedkommende har ikke kurs og er ikke medlem i HP/NLF. Han er nå på vei til Tromsø med Luftambulanse.

På Luftfartskonferransen som ble arrangert i Bodø 20 februar og 1 mars ble Ole Johnny Rønneberg tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetstrofe for 2012. HP seksjonen støtter dette fullt ut og er glad for at en av våre piloter får trofeet med all den positive omtalen det gir sporten.

I dag 29 februar har Tore Båsland sin siste dag på jobb som generalsekretær i NLF. Fra i Morgen er det John Eirik Laupsa som tar over som generalsekretær. Tore skal fortsatt jobbe endel som senior konsulent i forbundet.

Konkurransekomiteen for paragliding  distanse kaller seg nå KKPGxc (uoffisielt) og deres nye WEBside finner du på www.kkpgxc.no

PÅ CIVL møtet i Taipei i helga besluttet CIVL følgende:

HP seksjonen avholdt styremøte på mandag den 6 februar. Mange viktige saker ble diskutert og behandlet. Protokoll legges ut fra møte når den er klar.

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.