NLF / Hgph / Nyheter

Prøveordningen for bruk av flyradio for HG og PG piloter er forlenget med et år. Vedlagte dokument fra LT og Radio og Teletilsynet gir HP/NLFs medlemmer mulighet til å benytte flyradio ut 2012. Dersom ikke noe uforutsatt skjer vil dette bli en permanent ordning fra 2013.

Etter å ha vurdert hvilke muligheter som vi har vedr. Rikssenteret i Vågå har HP/NLF kommet til en konklusjon. Styret har vedtatt at senteret skal bygges opp igjen slik det var. Det finnes ingen andre gjenomførbare muligheter.

Norges Idrettsforbund har gjennom tidene opprettet en del avtaler med næringslivet som gir oss som er idrettsutøvere gunstige betingelser. Her har vi listet opp noen viktige avtaler:

 Rica Hoteller.

En av HP seksjonens paragliderpiloter hadde en litt dårlig start på Bangsberget i dag tirsdag 3 januar og ble hengende i et tre. Han er nå reddet ned og er på vei til sykehus for en sjekk. Han har ingen synlige skader.

Hei.

Vedlagte brev ble sendt til alle paramotorpiloter med gyldig epostadresse idag.

Seksjonen ber dere lese brevet og merke dere innholdet.

Er det noe spørsmål, ta kontakt.

Fly sikkert, hilsen Arne

Hei til alle som flyr tandem.

Vedlagte dokument er sendt idag til alle med gyldig epostadresse som er tandempiloter.

Ber dere lese gjennom dokumentet og merke dere innholdet.

ta kontakt om det er noe, hilsen Arne

NLF

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

NLF

NLFs hederstegnskomite minner om at fristen for å fremme forslag til hederstegn som ønskes tildelt i 2012 er satt til den 15. januar 2012. Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret.

Hei

Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet i 2011. Denne datoen er satt til 09.01.2012