NLF / Hps / Nå er det 18 dager siden siste registrerte hendelse
Nilsen Trond

Nå er det 18 dager siden siste registrerte hendelse

Vi er tydeligvis inne på et godt spor når det gjelder rapportering av hendelser. Så langt i år har vi registrert 150 hendelser, noe som er 30% over totalen for 2016. PG står for den klart største andelen og når man ser på fordelingen så ser man at utviklingen er positiv.

Positiv fordi økningen i antall hendelser kommer på uhell (+75%) og næruhell (+33%), det vil si de tingene som ikke tidligere ble rapportert. Antall ulykker med PG ligger på 93% av fjoråret. Det som ikke er like positivt er at vi mangler rapport på 8 ulykker og 8 andre hendelser vi har registrert. Husk at om du ønsker å benytte forsikringen i forbindelse med en hendelse, så må du levere rapport. Forsikringsselskapet behandler ikke saker før vi har bekreftet at medlemskap, lisens og forsikrng er i orden samt oversender hendelsesrapport.