NLF / Hps / For instruktører
Nilsen Trond

For instruktører

Her finner du som er instruktør linker til materiell du kan ha behov for i forbindelse med kurs.

 1. Presentasjon om medlemsskap, lisens og forsikring for nybegynnerkurs - Powerpoint - Pdf
 2. Mal for Kurskontrakt
 3. Ansvarsfraskrivelsesskjema for kurs
 4. Ansvarsfraskrivelsesskjema for prøvedag - Engelsk versjon
 5. Ansvarsfraskrivelsesskjema Tandem - Norsk - Engelsk
 6. Kursregistrering skjer i Idrettskurs
 7. Lisensfornyelsesskjema og bruksanvisning for dette
 8. Progresjonsskjema i Excel og Pdf
 9. I SportsAdmin gir man elever/medlemmer forsikring
 10. Melde inn kurselever i klubb gjøres i Klubbadmin
 11. Intro til Min Idrett
 12. Evalueringsskjema på SurveyMonkey: Norsk og Engelsk
 13. Oppgavesamling ligger HER for fri nedlasting og utdeling
 14. Hjelp til: Idrettskurs - KlubbAdmin - SportsAdmin
 15. Huskeliste for avholdelse av kurs
 16. Lærebok - Instruksjon i Hanggliding - Paragliding
 17. Godkjenne elektronisk fornyelse/utstedelse - sjekke innlagte timer/turer - bruksanvisningen er for nivå 2 fornyelse, men prinsippet er det samme for utstedelseskursene
 18. Hvordan tolke det man ser i ekurs som instruktør