NLF / Hps / For instruktører
Nilsen Trond

For instruktører

Her finner du som er instruktør linker til materiell du kan ha behov for i forbindelse med kurs.

 1. Intro til Min Idrett
 2. Mal for Kurskontrakt
 3. Ansvarsfraskrivelsesskjema for kurs
 4. Ansvarsfraskrivelsesskjema for prøvedag - Engelsk versjon
 5. Ansvarsfraskrivelsesskjema Tandem - Norsk - Engelsk
 6. Kursregistrering skjer i Idrettskurs
 7. Lisensfornyelsesskjema og bruksanvisning for dette
 8. Progresjonsskjema i Excel og Pdf
 9. I SportsAdmin gir man elever/medlemmer forsikring
 10. Melde inn kurselever i klubb gjøres i Klubbadmin
 11. Evalueringsskjema på SurveyMonkey: Norsk og Engelsk
 12. Oppgavesamling ligger HER for fri nedlasting og utdeling
 13. Hjelp til: Idrettskurs - KlubbAdmin - SportsAdmin
 14. Huskeliste for avholdelse av kurs
 15. Lærebok - Instruksjon i Hanggliding - Paragliding
 16. NLF/HPS på ekurs.nif.no
 17. Rettledning for godkjenning av elektronisk fornyelse/utstedelse - sjekke innlagte timer/turer - bruksanvisningen er for nivå 2 fornyelse, men prinsippet er det samme for utstedelseskursene
 18. Hvordan tolke det man ser i ekurs som instruktør
 19. Fornye eget flygebevis når man også er instruktør
 20. Hendelsesoversikter