NLF / Hps / Søknadsskjema for utstedelse og fornyelse
Nilsen Trond

Søknadsskjema for utstedelse og fornyelse

Vi jobber med elektronisk fornyelse  i Min Idrett så vent med dette til ny beskjed gis - som tidligere år - betalt kontingent og forsikring for 2019 FØR fornyelse gjøres.
 

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling for følgende:

Utstedelse av PP2 etter endt grunnkurs

Egenfornyelse

Fornyelse med instruktør

Utstedelse av ny lisens (PP3 vist, men prinsippet er det samme for alle nivåer og utsjekker)

SKJEMA LIGGER -> HER

 

Skjema skal signeres av elev/pilot som søker om utstedelse/fornyelse i alle varianter. Det skal også signeres av instruktør ved alt annet enn egenfornyelse. Helst vil vi ha ferdig signert skjema skannet og oversendt i pdf format da det gjør videre behandling enklest og det tar minst plass når vi lagrer. IKKE send oss mobilbilder av skjemaet, dagens mobiler lager filer på 2-25 Mb som er alt for stort for elektronisk lagring. (Ja dette er enkelt for deg, men svært tungvint for oss som må bruke tid på å krympe filene - du fornyer 1 lisens - vi fornyer 2500..)

Om du av ulike grunner ikke klarer å få det signert og skannet så skal det minimum fylles ut med data ihht eksempler og deretter lagrer man som pdf. Når man så mailer pdf'en skal man som søker legge til følgende tekst i mailen: (Fylle ut pdf på PC? Se HER)

"Jeg, Fornavn, Etternavn, ber om at lisens utstedes ihht vedlagte skjema.

Jeg erklærer herved at jeg er fysisk og psykisk skikket til å fly hang-, para- og/eller speedglider etter Hang-, Para- og Speedgliderseksjonens sikkerhetssystem. Jeg er klar over at jeg til enhver tid plikter å underkaste meg doping- eller rusmiddelkontroll, herunder blodprøve. Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til hang-,para- og speedgliding og har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.

Om hverken søker eller instruktør klarer å signere skal mail med ovenstående tekst samt skjema sendes instruktøren som legger til følgende (og så sender mail videre til oss)

"Undertegnede instruktør har kontrollert/eksaminert søkerens kvalifikasjoner og attesterer at søkeren tilfredsstiller NLF/HPS' ferdighetskrav, erfaringskrav og krav til airmanship som kreves til det aktuelle trinn i henhold til NLF/HPS' sikkerhetssystem og ber om at følgende flygebevis utstedes: XXX til Medlemsnummer: 123456 - Fornavn Etternavn på eleven"

Man kan selvsagt kombinere utstedelse og fornyelse. F.eks. om man har en PP3 og har tatt en SPG3 utsjekk i perioden 1.nov til 31.jan og ikke har fornyet sin PP3 så kryss av både for fornyelse og utstedelse så fornyer vi PP3 og utsteder SPG3 i en operasjon. Lettere for oss og billigere for deg.

Vi får alt for mange dårlig og feilaktig utfylte skjemaer og det er tidkrevende å rette opp i, tid vi gjerne skulle benyttet mer produktivt. Ofte må vi bare legge til side skjemaer som ikke er korrekt utfylt når tiden ikke strekker til. Det betyr kanskje at du eller dine elev ikke får sin lisens så ta de ekstra minuttene det tar å sørge for at skjemaet er korrekt utfylt og eventuelt at mailen inneholder den informasjon som kreves.

Som instruktør, husk også å sjekke at det du signerer på faktisk er i orden så du ikke blir holdt personlig ansvarlig om den du sjekker ut senere skader seg. Ansvarsfraskrivelseskjema har ingen betydning om man er uaktsom.