NLF / Info / Forbundsstyret, komiteer og utvalg

Forbundsstyret, komiteer og utvalg

Etter valget på Luftsportstinget 22. mars 2015 har forbundsstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen denne sammensetningen:

President Rolf Liland rolf.liland@me.com (motorfly/fallskjerm)
1. visepresident Tor Schaathun schaathun@coness.no (seilfly)
2. visepresident Mariann Brattland mmoen@live.no (HG-PG / seilfly)
Styremedlemmer: Carita Gyldenskog Ranvik caritagyldenskog@gmail.com (ungdomsrepresentant)
  Arild Solbakken arisolba@online.no (ballong)
  Jan Erik Dietrichson didrik@fallskjerm.no (fallskjerm)
  Ane Strønen Pedersen ane.pedersen@gmail.com (hang- og paragliding)
  Petter Faye-Lund petter@straye.no (mikrofly)
  Asle Sudbø asudbo@gmail.com (modellfly)
  Linda Christine Lilleng lilleng@sognenet.no (motorfly)
  Arne Wangsholm wangshol@online.no (seilfly)
       
Varamedlemmer: Tobias Veland   (ungdomsrepresentant)
  Hans Rune Mikkelsen   (ballong)
  Kristian Moxnes   (fallskjerm)
  Erik Skarbøvik   (hang- og paragliding)
  Stein Erik Lundblad   (mikrofly)
  Haagen Valanes   (modellfly)
  Tom Arne Melbostad   (seilfly)
       

Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side):
  Ballongseksjonen  
  Fallskjermseksjonen  
  Hang- og paragliderseksjonen
  Mikroflyseksjonen  
  Modellflyseksjonen  
  Motorflyseksjonen  
  Seilflyseksjonen  

Komiteer og utvalg valgt av tinget:
   
     
 Kontrollkomité: Lars Rasmussen  lars.rasmussen@bkkfiber.no leder (motorfly og fallskjerm)
  Inger Grimstad  ingergr@hotmail.com medlem (HG/PG)
  Hans Fredrik Wille  hansfwille@gmail.com medlem (mikrofly)
  Pernille Olafsen  pernille@ekstremsportveko.com varamedlem (fallskjerm)
. Mette Lium  mettelium@gmail.com varamedlem (seilfly)
     
Valgkomité: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Tom Erik Sørensen nestleder (modellfly)
  Ann Kristin Bogen nestleder (fallskjerm)
  Anders Frydenberg medlem (ballong)
  Mathias Holtz medlem (fallskjerm)
  Trude Steen medlem (HG/PG)
  Roger Holm medlem (mikrofly)
  Audun Thinn medlem (modellfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly)
  Håvard Gangsås medlem (seilfly)

Komiteer og utvalg oppnevnt av forbundsstyret
Forbundets komitestruktur og den enkelte komites sammensetning gjennomgås av forbundsstyret i løpet av tingperioden 2015/2017)
 .    
Ungdomsutvalg: John Ole Hollenstein leder (modellfly)
  Sindre Holberg Nestleder (motorfly)
  Carita Gyldenskog Ranheim medlem (fallskjerm)
  Sondre Auestad medlem (HG/PG)
  Martin Bunæs medlem (mikro)
  Tobias Veland medlem (motorfly)
  Martin Bjørnebekk medlem (seilfly)
     
Luftromskomité: Per Osen leder (seilfly)
  Roger Holm (mikrofly)
  Frank Due Halvorsen (fallskjerm)
  Per G. Strømmen (motorfly)
  Hans Cato Grytnes (HG/PG)
  Rolf Meum (modellfly)
  Jarle Mathisen (seilfly)
  Hans Rune Mikkelsen (ballong)
  Gunnar Aarø (konsulent)
     
Anleggskomité: Atle Klungrehaug leder (modellfly)
  Erland Åmot (HG/PG)
  Ramsy Suleiman (fallskjerm)
  Pål Vindfallet (mikrofly)
  Ulf Bjørtomt (motorfly)
  Håvard Gangsås (seilfly)
  Morten S. Haave (modellfly)
     
Miljøkomité: Tom Erik Hole leder (seilfly)
  Tor Berg (mikrofly)
  Kåre Liasjø (motorfly)
  Arne Kristian Boiesen (HG/PG)
  Endre Jacobsen (fallskjerm)
  Magnus Nordstrand (modellfly)
  Torkell Sætervadet (sekretariatet)
     
Lovkomité: Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
     
Ankekomité: Thomas K. Becke leder (fallskjerm)
  Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
   
 Hederstegnskomitè: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Tonny Karlsen medlem (HG/PG)
  Narve Jensen medlem (modellfly)
  Mette Lium medlem (seilfly)
     
Prosjektgruppe Nye NLF anlegg: Frode Finnes Larsen leder (fallskjerm)
  Arne Kristian Boiesen medlem (HG/PG)
  Håvard Gangsås medlem (seilfly)
  John Eirik Laupsa (sekretariatet)

Delegater til internasjonale organisasjoner:
     
Fédération Aéronautique Internationale, FAI (listen er oppdatert per 1. juli 2015 på grunnlag av forbundsstyrevedtak 6. mai og seksjonenees oppfølging av vedtaket):
  Rolf Liland visepresident FAI
.    
FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat
CIA - ballong: Arild Solbakken Mikael Klingberg
GAC - motorfly: Kurt Norevik Petter Strømme
IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik Arild Solbakken
IPC - fallskjerm: Trude Sviggum Hans Christian Heer Amlie
CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics: Thore Thoresen Ivar Dyrdal
CIMA - mikrofly: Tormod Veiby Alf Nipe
CIVL - HG/PG: Frode Graff Ane Strønen Pedersen
CIACA - amatørb. Lars Øyno  
     
 
Europe Air Sports (EAS) Lars Øyno delegat
European Gliding Union (EGU) Steinar Øksenholt delegat
European Hanggliding and Paragliding Association (EHPA) Arne H. Hillestad delegat
European Microlight Federation (EMF) Roger Holm delegat
European Powered Flying Union (EPFU) Bjørn Skogøy delegat
European Parchute Union (EPU) Hans Christian Heer Amlie delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) Knut Brødreskift delegat

For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:

I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,80 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.

Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.

Reiseregninger med vedlegg skal sendes til Norges Luftsportforbund.

Det kan benyttes epost til post@nlf.no eller ordinær post til Møllergata 39, 0179 OSLO.

 

Reiseregningen skal være signert og alle vedlegg må ligge ved.