NLF / Info / Formenn/presidenter

Formenn/presidenter

En tilsvarende liste er på side 324 i boken Tiden Flyr utgitt av NLF i 2009. Det er oppdaget feil i NLF-delen av presidentlista som er i boken. Nedenstående liste er den korrekte.

  
Formenn i Norsk Luftseiladsforening (1909) 
1909 - 1912Henrik Mohn
1912 - 1919Thomas Thomassen Heftye
1919 - 1927Rolf Thommessen
1927 - 1930Obestlt. Sverre
Norsk Luftseiladsforening ble slått sammen med NAK i 1930 
  
Formenn i Norsk Aero Klubb (1928). Fra 1975 ble det valgt presidenter 
 1928 (mai - juni) Roald Amundsen
 1928 (juni - november) Christian Doxrud (fungerende)
 1928 - 1929 Kapt W. Meisterlin
 1929 - 1935 Christian August Thorne
1935 - 1946  Ole Reistad
1946 - 1948  Bernt Balchen
1948 - 1956Sindre Hesstvedt
1956 - 1957Bjørn A. Rørholt
1957 - 1959Hans Grøn Lund
1959 (september - desember)Leslie Salvesen
1959 - 1960Hans Grøn Lund
 1960 - 1965 Wsevolod W. Bulukin
 1965 - 1970 Martin Gran
 1970 - 1976 Wilhelm Mohr
 1976 - 1980 Reinert C. Barratt
 1980 - 1982Arve Caspersen 
 1982 - 1990 Peter L. Nissen
 1990 - 1996 Olav F. Aamoth
 1996 - 1997 Tor Johannessen (fungerende)
 1997 - 2003 Jan Otto Reimers
Norsk Aero Klubb ble slått sammen med NLF i 2003 
  
Presidenter i Norges Luftsportforbund (1971) 
1971 - 1972Eilif J. Ness
1972 - 1973Tor Johannessen
1973 - 1978Eilif J. Ness
1978 - 1979Bernard D. Lyng
1979 - 1990Eilif J. Ness
1990 - 1993Kjell Lyshaugen
1993 - 1998Lasse V. Aasheim
1998 - 2001Tom E. Hole
2001 - 2007Jan O. Reimers
2007 - 2011Otto Lagarhus
2011 - 2013Arild Solbakken
2013 -Rolf Liland