NLF / Info / Hederstegn

Hederstegn

Norges luftsportforbund forestår tildeling av følgende hederstegn:

  • Norsk Aero Klubbs gullmedalje med diplom
  • Norsk Aero Klubbs sølvmedalje med diplom
  • Norsk Aero Klubbs gullnål
  • Seksjonshederstegn med diplom

Norsk Aero Klubbs gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede foreningen i 1928. Sølvmedaljen ble opprettet i 1949, gullnålen i 1976 og seksjonsherderstegnet i 1994. Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med Norges Luftsportforbund i 2003.  Norges luftsportforbund kan innstille til en rekke diplomer og medaljer som tildeles fra det internasjonale luftsportsforbundet Federation Aeronautique Internationale (FAI). Se FAI Statutes og FAI By-Laws for statutter.

Hederstegnskomiteen

Hederstegnskomiteen har denne sammensetning: Torolf Paulshus, leder, Mette Lium Guhnfeldt, Narve Jensen og Tonny Karlsen, medlemmer.

Forslag til hederstegn

Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret. Forslag fremmes på fastsatt skjema. En hederstegnskomite, oppnevnt av forbundsstyret, får seg forelagt alle forslag til behandling og gir sine innstillinger i henhold til fastsatte saksbehandlingsrutiner. Forbundsstyret vedtar tildelinger.

Oversikt over tildelte hederstegn