NLF / Info / Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

 

Seksjonshedertegn - fallskjerm
Seksjonshederstegn - hanggliding og paragliding
1995Hauk Olaussen  
1997 Odd Heimstad 1997 Roar Skuggedal
1998 Rune Røksund 1998 Ronny Helgesen
1999 Elisabeth Warren 1999 Bjørn Karr
2000 Ann Kristin M. Wiik 2000 Per Arne Soldal
2005 Jørn Strand 2002 Thor Solø
2007 Vibeke Valle 2005 Nils Åge Henden
2007 Steinar Dromnes 2005 Kjell Chr. Krane
2008 Terje Hauger
2006 Knut Løndal
2008 Halvor Hagen 2009 Asbjørn Andersen
2009

Ketil Firing Hanssen

2010 Øyvind Ellefsen
2010 Leif Rakfjord    
2011 Stig Bjørneberg    
2012 Olaf Olsen    
2013   Lars Kjersem    
2013  Odd Tore Bjerkeset    
2014Thomas Solli  
2014Erik Johnsen