NLF / Info / Lover og vedtekter

Lover og vedtekter

NLF og tilsluttede klubber er underlagt Norges Idrettsforbund (NIF's) lover og bestemmelser.
Klubbene skal ha en lov som er basert på lovnorm for klubber.

Andre relevante lover, bestemmelser og vedtekter kan du laste ned fra listen nedenfor.

Tilleggsbestemmelser

  • Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Her kan du lese om kravet til politiattest.

Revisjoner

  • Luftsportstinget 6. april 2019 vedtok ny Lov for Norges Luftsportforbund. Den nye loven er gyldig fra dagen etter den ble vedtatt. Bestemmelsen om at NIF skal godkjenne lovendringer ble endret på Idrettstinget i mai 2019. Luftsportstyret vedtok 24. november 2017 ny styreinstruks og delegasjonsreglement.
  • Konkurransereglement oppdatert pr. desember 2018, og gjelder fra og med 1. januar 2019.