Om NLF

Norges Luftsportforbund (NLF) er et fleridrettsforbund, tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Fédération Aéronautique Internationale (FAI).

Forbundet organiserer følgende idretter (aktiviteter) under fellesbetegnelsen luftsport; fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, seilflyging, motorflyging, mikroflyging, modellflyging og flyging med varmluftballonger.

Forbundet har sine historiske røtter tilbake til 1909 da Norsk Luftseiladsforening (NL) ble stiftet. I 1928 ble Norsk Aero Klubb (NAK) stiftet og i 1930 ble det enighet om å slå sammen NL og NAK. Norges Luftsportsforbund (NLF) ble stiftet i 1971 som en paraplyorganisasjon for fallskjermhopping og seilflyging, som på det tidspunkt var godkjent som idretter og tatt opp i NIF. Hanggliding ble tatt opp i forbundet i 1980 og senere også paragliding. Luftsportstinget 2000 vedtok å ta opp de fire siste luftsportsgrenene; ballongflyging, modellflyging, mikroflyging og motorflyging.

På NLFs ting og NAKs representantskapsmøte i 2003 ble det besluttet å slå sammen de to forbundene under navnet Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb. Luftsportstinget 2007 besluttet at navnet på forbundet skal være Norges Luftsportforbund (NLF).

NLF har sekretariat i Møllergata 39, 0179 Oslo (5. etg.).

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK