NLF / Mikrofly / AIC og BSL'er som gjelder mikroflygere spesielt
Roger Holm

AIC og BSL'er som gjelder mikroflygere spesielt

Forskrifter som er laget spesielt for mikroflyging (Luftfartøy med MTOM < 495kg)

BSL B 2-5 Den tekniske forskriften om mikrolette luftfartøy (har erstattet BSL B 5-3) 
BSL D 4-8 Den nye operative forskriften om mikrolette luftfartøy (gjelder fra 1. juni 2009)

Medical BSL'er og dokumenter du må ha med til legen ved legeundersøkelse

Se egen nettside om Legepairer for dette. 


Aeronautical Information Circular (fra Avinor og Luftfartstilsynet)

AIC A: Klikk her og velg AIS Publications => AIC A (AIC I og N er også tilgjengelig her)

AIC I  Oversikt over alle gyldige internasjonale AIC'er (html))

AIC N Oversikt over alle gyldige nasjonale AIC'er (html)

Andre allmenngyldige forskrifter som en bør kjenne til:
BSL A 1-8 Forskrift om merking av norske luftfartøy. Mikroflyhåndboken har mer detaljer.
BSL D 1-8 Forskrift om flyging med enmotors luftfartøy i øde områder
BSL D 1-9 Forskrift om førstehjelpsutstyr l luftfartøy

BSL D 3-1 Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL F (Part-SERA)


Installer  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne PDF
 filene.