NLF / Mikrofly / Aktivitetene som antall flytimer per år
Roger Holm

Aktivitetene som antall flytimer per år

Aktivitesrapport for våre mikrofly i 2016

Antall timer og starter er oppsummert for 2016 er lagt ut som to Excel filer for den som ønsker å sorter mer og finne ut hvilke klubber som hadde den største aktiviteten.
 
For 2016 :  antall timer kjennemerke (Excel filer som du kan bearbeide selv)
For 2014 :  antall timer kjennemerke klubbene flytyper 

For 2012 :  antall timer kjennemerke klubbene

For 2011 :  antall timer kjennemerke klubbene

For 2010 :  antall timer kjennemerke klubbene

For 2009 :  antall timer kjennemerke klubbene

For 2008 :  antall timer kjennemerke klubbene

For 2007 :  antall timer kjennemerke klubbene