NLF / Mikrofly / Fabrikanter - kontaktadresse
Holm Roger

Fabrikanter - kontaktadresse

Her legger vi fortløpende ut en oversikt med kontaktadressen til fabrikanter og forhandlere av mikrolette luftfartøy som er på norsk register. Eiere og brukere kan bruke disse for å kunne hente inn oppdaterte servicebulletiner eller komme i kontakt med et brukermiljø dersom fabrikkens virksomhet har opphørt. Listen oppdateres regelmessig.

Hvis du ser feil i lista eller vet om firma/personer/FB gruppe som er relevant for en flytype, send da gjerne slik informasjon til mikroflyseksjonen ved fagsjefen.