NLF / Sportsfly / Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken

Denne siden inneholder gyldige tillegg som er etablert etter sist publisering av Mikroflyhåndboken.

3.2.1.7 Demonstrasjons- og introduksjonsturer (APR2019)
Demonstrasjons- og introduksjonsturer til mikroflyging skal utføres av instruktør. Dette fordi mikroflyging er klassifisert som risikosport (på linje med elvepadling, fjellklatring osv.), noe passasjeren har krav på få en orientering om. Det kreves også rutine i å håndtere ukjente passasjerer som en ikke vet noe om på forhånd.

3.5.7 BRUK AV AVINORS FLYPLASSER UTENOM ÅPNINGSTID (APR2019)
Personer som innehar mikroflybevis og PFLY-kort kan benytte angitte AVINOR-flyplasser utenom åpningstidene i en prøveperiode i 2019 mellom 04.04 til 31.12 etter vilkår gitt av AVINOR.

4.4.5 FLYGING MED PASSASJER (FEB2019)
Hovedregel for vedlikehold av rettighet er endret til: Minst fem landinger innen de siste 30 dager.  Les hele utkastet.

4.4.9 PFLY-AUTORISASJON (APR2019)
For personer som innehar mikroflybevis kan søke om PFLY-autorisasjon med et kompetansebevis, som fås ved å tilfredsstille i alt åtte punkter, beskrevet i vedlegget PFLY-autorisasjon. Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e). 

Kapittel 5.4 Modifikasjoner. Hele utkastet til kapitel 5 Tekniske bestemmelser ligger til gjennomsyn her.
Det er 5.4 Modifikasjoner som gjelder fra 01.01.2020.

6.1.2 UNDERSØKELSER AV ULYKKER. (DES2018) Nytt avsnitt

6.1.3.2 Prosess etter hendelser (DES2018)
Tillegg til teksten: Det skal skrives møtereferat fra alle møtene i Flytryggingsutvalget.
008_Prosedyre for behandling av hendelser

---------------------------------

NLF/april 2019