NLF / Mikrofly / Hendelsesrapporter
Roger Holm

Hendelsesrapporter

Hendelsesrapporter

Rapporter fra Flytryggingsutvalget (FTU) foreligger vanligvis først 1-4 uker etter at hendelse/havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Mikroflyulykker med fatal eller alvorlig personskade skal innrapporteres gjennom Altinn/NF-2007. Det understrekes at det som kommer her av rapporter kan være foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av FTU foreligger. Her følger en oversikt over ferdige og foreløpige hendelserrapporter fra mikroflygere innrapportert til Mikroflyseksjonen. Innholdet i rapportene blir gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar og evt. forslag til tiltak fra FTU. 

Skjema for å rapportere inn en hendelse ligger under Dokumenter => Skjema hendelser.

Innholdet er kun ment for at andre skal lære av evt feil som er begått.

Hendelsesrapporter 2017 (per 07.10.17 - publisert 07.11.17)

Hendelsesrapporter 2016 (per 28.11.16 - publisert 28.03.17)

Granskningsrapport nr. 3 2016 (Sola)

Granskningsrapport nr. 2 2016 (Skibotn)

Granskningsrapport nr. 1 2016 (Skien)

Granskningsrapport nr. 1 2015 (Hamar) - Tilleggsnotat

Hendelsesrapporter 2015 (per 11.12.15)

Hendelsesrapporter 2014

Granskningsrapport nr. 1 2014 (Voss)

Hendelsesrapporter 2013 

Hendelsesrapporter 2012

Hendelsesrapporter 2011

Hendelsesrapporter 2010

Hendelsesrapporter 2009

Hendelsesrapporter 2008

Hendelsesrapporter 2007

Hendelsesrapporter 2006

Hendelsesrapporter 2005

Hendelsesrapporter 2004

Hendelsesrapporter 2003

Hendelsesrapporter 2002

Hendelsesrapporter 2001

Hendelsesrapporter 2000