NLF / Mikrofly / Kommende oppdateringer av Sikkerhetssystemet
Roger Holm

Kommende oppdateringer av Sikkerhetssystemet

Følgende endringer av Mikroflyhåndboken er under prosess

"Definisjoner" endres til "Ordforklaringer"

Vedlegg 5.3 Importtillatelse_mikrolett_materiell.pdf (versjon 1. desember 2018) 

Prosdedyre for informasjon til passasjer (DES2018)

Vedlegg som kan skrives ut og vises passasjeren før flyging (DES2018)

Håndboksredaksjonen:
Leder Tom Bjerke
Medlem Tor Berg
Medlem Svein Aasen
Sekretær Roger Holm