NLF / Mikrofly / Lærebok i Teknisk Vedlikehold
Roger Holm

Lærebok i Teknisk Vedlikehold

av Mikrofly

Denne læreboka er utarbeidet av Mikroflyseksjonen ved forfatterne Tor Berg og Kai Lyche, som har gitt NLF Mikroflyseksjonen tillatelse til å legge denne ut på seksjonens nettside.

Mikroflyseksjonens Ops & Opplæringskomite har gjennomgått innholdet og funnet at boken forklarer et stort spekter av konstruksjoner og materialer som brukes i dagens mikrolette luftfartøy.

Læreboken skal brukes av instruktører Klasse 2 og 1 til undervisningen av elever som skal lære seg teknisk vedlikehold av eget materiell.

Revisjoner vil foretas av Mikroflyseksjonen, som vil legge ut oppdateringer. Alle instruktører med gyldige kompetanse, og tekniske besiktningsmenn vil få informasjon om oppdateringen via hovedoppslaget på seksjonens websider.

Mikroflyseksjonen

Oslo, 1. oktober 2013.