NLF / Mikrofly / PFLY-ordning for mikroflygere
Roger Holm

PFLY-ordning for mikroflygere

Avinor fortsetter arbeidet med PFLY-ordning for mikroflygere og andre flygebevisinnehavere

NLF har blitt orientert av Avinor om at arbeidet med mikroflyging innenfor PFLY-regimet fortsatt pågår. Avinor har engasjert et eksternt konsulentforetak til å utføre gjennomgang og oppdatering av sikkerhetsvurderingen fra 2014. Avinor vil avholde et arbeidsmøte om saken der NLF også vil delta 7. juni. 

NLF kommer tilbake med mer informasjon etter dette møtet.