NLF / Mikrofly / Skjema for hendelsesrapporter
Roger Holm

Skjema for hendelsesrapporter

Det er fire ulike rapporteringsskjema for hendelser: Altinn/NF2007, Rapport om mikroflyhendelse, Forenklet hendelsesrapport MFS-NLF og Melding MFS NLF. De tre siste skal sendes inn i Word-eller textformat til mikroflyseksjones fagsjef innen to uker etter hendelsen. PDF og håndskrevne rapporter vanskeliggjør det videre arbeidet.

Det første skjema er for ulykker med fatal eller alvorlig personskade, og går kun til Luftfartstilsynet, derfor send også inn "Rapportskjema". Følgende går kun til NLF: Det andre "Rapportskjema" skjema er for alvorlige hendelser og ulykker, det tredje "Forenklet.." for mindre alvorlige hendelser, og det siste "Melding.." for uønskede forhold, altså en bekymringsmelding. Det siste kan også sendes anonymt dersom en foretrekker det, for denne blir behandlet meget konfidensielt og ikke offentliggjort på noen måte.

Les veiledningen for utfylling av forenklet rapport.

Altinn => NF2007 (Mikroflyulykker med fatal eller alvorlig personskade)
Word Rapportskjema for alvorlige hendelser/ulykker/personskade (2014)
Word Forenklet rapportskjema for mindre alvorlige hendelser uten personskader (2016)
Word Melding til Mikroflyseksjonen om uønskede forhold - Bekymringsmelding (2014)