NLF / Mikrofly / Styremøteprotokoll nr 6 2017
Roger Holm

Styremøteprotokoll nr 6 2017

Mikroflystyret hadde møte den 1. desember, og protokollen ligger på plass sammen med de foregående protokollene. Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer et Godt Nytt År. Vi takker også Kai Lyche for hans iherdige innsats som leder av Teknisk Utvalg i mange år, i to omganger. Vi bringer mer om Kai og hans virke i en annen sammenheng.