NLF / Mikrofly / Teknisk perm & bensin
Roger Holm

Teknisk perm & bensin

Skilleark og skjemaer til teknisk perm for mikrofly.

Brukes for å lage teknisk perm, som er pålagt alle mikrolette luftfartøy.

Klikk her for å laste ned skilleark til "Teknisk perm for mikrofly”. Dette er et supplement til mikroflyets tekniske loggbok, hvor teknisk status klart skal fremgå. Alle manualer, underlag mv. på mikroflyet skal oppbevares i ”Teknisk perm for mikrofly”, som kan være fordelt på flere fysiske permer.

Tillegg:
Instruks for håndtering av bensin. Dette er en fil som kan redigeres, og tilpasses hver klubb.

Veiledning for "Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly" (versjon juni 2017)