NLF / Mikrofly / Vekt- og balansekampanjen 2019
Roger Holm

Vekt- og balansekampanjen 2019

Europeisk luftfartsregelverk er nå endret slik at hvert land i EØS-området kan velge å øke maksimal avgangsmasse for mikrofly til 600/650 kg for henholdsvis land- og sjøfly. NLF jobber for at Norge blir ett av landene som benytter denne muligheten, og vi venter en avklaring på spørsmålet innen utgangen av 2019.

For å bistå NLF i utredningen av en eventuell regelverksendring – ber vi alle eiere av norskregistrerte mikrofly om å sende en skriftlig forespørsel til fabrikanten av sitt mikrofly, og sende den mottatt informasjonen til NLF/Mikroflyseksjonen innen mandag den 13. mai.

Klikk deg inn på vår hjemmeside under TEKNISKE SAKER hvor det ligger  en adresseliste for de fleste fabrikanter av mikrolette luftfartøy.

Nedenfor finner du mer utførlig informasjon og kontaktskjema i samme dokument. Skal du til AERO 2019 så finner du mange av fabrikantene på utstillingene der. Skriv gjerne skjemaet ut og ta det med deg dit for å få en raskere ekspedisjon.