NLF / Modellfly / Digitalt allmøte for klubbledere
Jon Gunnar Wold

Digitalt allmøte for klubbledere

Klubbleder og nestleder inviteres herved til digitalt allmøte om innføringen av nytt EU-regelverk for droner og modellfly, som trer i kraft fra 1. januar.

Dersom du ikke har mulighet til å delta selv så er det fint om klubbleder utpeker en annen fra klubbens styre. Informasjonen vil også sendes skriftlig etter møtet til alle klubbene, men vi håper alle kan delta.

Møtet er tirsdag 24. november kl. 18 – 19. Alle klubbene har fått tilsendt informasjon direkte, samt lenke til møtet. Dersom klubben mot formodning IKKE har mottatt innkalling, ta kontakt med Jon Gunnar på e-post: jgw@nlf.no snarest.