NLF / Modellfly / Modellflyging i Danmark
Jon Gunnar Wold

Modellflyging i Danmark

Alle piloter som skal fly i Danmark må registrere seg. Foto: Ivar Håkerud

Norske modellflygere som vil fly drone eller modellfly i Danmark må ta Dronetegn. Mange ønsker å ta med seg sin drone på ferie, og det er mange som flyr på hang på steder som Hanstholm. I tillegg deltar mange av våre piloter på internasjonale stevner og konkurranser. Alle som flyr modeller og droner som veier over 250 gram utenfor etablert modellflyplass i Danmark må registrere seg som "droneeier" hos den danske Trafikstyrelsen (Det danske Luftfartstilsynet).  I tillegg må du gjennomgå en test på 12 spørsmål, for å få et såkalt Dronetegn. Danskene benytter fra 2019 en innlogging som heter NemID, som tilsvarer vår Altinn. NemID er ikke tilgjengelig for utenlandske statsborgere slik at det for tiden IKKE er mulig å registrere seg eller ta dronetegn dersom du ikke er dansk. Modelflyvning Danmark anbefaler derfor at norske piloter som skal fly i Danmark tar med dokumentasjon på sin forsikring, og før de reiser til Danmark sender en e-post til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk, hvor de gjør oppmerksom på at de ikke kan tage dronetegn online og spør om hvordan de skal registrere seg. Skriv ut kopi av e-posten og ta den med som dokumentasjon på at du har forsøkt å få registrert deg. Vis også gjerne til det infoskriv fra Modelflyvning Danmark som ligger som vedlegg i denne artikkelen.

For dokumentasjon av NLFs forsikring, ta med kopi av forsikringspolisen og ditt medlemsbevis på app eller utstkrift fra Min idrett.

Generelle regler om flyging i Danmark

  • Det er kun tillatt å fly utenfor "bymessig bebyggelse". Kort fortalt så kan du ikke fly der det er 50-sone eller lavere fartsgrense på veien. Om du ønsker å fly innenfor bymessig bebyggelse, krever det tillatelse til profesjonell droneflyging, og det er ikke modellflyging som er dekket av Modellflyseksjonens ansvarsforsikring. 
  • I hele Danmark gjelder en generell høydebegrensning på maksimalt 100 meter over bakken.

Danske droneregler (gjelder også modellfly)