Modellflyklasser

Skrevet av Anders Holt Jacobsen

NLF har flere modellfly klasser med nasjonal og internasjonal deltagelse. NLF er tilsluttet FAI som organiserer konkurranse klasser for luftsport. I tillegg er det noen klasser utover de som hører til FAI paraplyen.

Enkelte klasser har egne websider. Linker under:

FAI hoved klasser modellsport i Norge

F1 - Friflukt
F1A - Frittflygende seilfly som trekkes opp med line
F1B - Frittflygende motormodeller som drives av strikkmotor

F2 - Linekontroll
F2B - Linekontrollerte modellfly - aerobatic program
F2D - Linekontrollerte modellfly – combatprogram

F3 - Radiostyrte (RC) modellfly
F3A - RC motordrevne modellfly - aerobatic program
F3P - Innendørs akro

F3C - RC helikopter
F3N – RC helikopter – Freestyle
http://www.f3cnorge.info/

F3B - RC seilfly - kombinasjonsprogram varighet, distanse, hastighet
F3F - RC seilfly - hang
F3J  - RC seilfly – varighet
F3K - RC seilfly – varighet håndstart
http://www.f3x.no/

F4 - Skala
F4C - RC skala under 15 kg
F4G - RC skala over 15 kg
F4H - RC skala ferdigfly / enklere regler.

F5 – Elektroklasser
F5B - RC elektro seilfly
F5F - RC elektro seilfly 10-cellers klasse (med midl. FAI-godkjenning)

Andre klasser:
IMAC Akrobatikk klasser - store fly etter samme regler som fullsize.
http://www.mini-iac.no/

Storseilfly (N)
http://www.iggnorge.no/

IDA Dogfight Skala 1:12 glødeplugg og elektro.
http://www.leikvold.no/

I tillegg er det et ganske stort jet miljø
http://www.jetsofnorway.no/


I tillegg til overnevnte konkurranse klasser arrangeres det flere uformelle treff.

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK