NLF / Modellfly / NLF med landets første godkjente sikkerhetssystem for modellflyging
Jon Gunnar Wold

NLF med landets første godkjente sikkerhetssystem for modellflyging

Luftfartstilsynet har godkjent Modellflyhåndboka som sikkerhetssystem for modellflyging i NLFs modellflyklubber, iht. kravene gitt i Forskrift for luftfartøy som ikke har fører ombord mv § 6a. Det er første gang noensinne at et sikkerhetssystem for modellflyging godkjennes i Norge. Godkjenningen er gitt på bakgrunn av NLFs søknad av november 2018, og gjelder for Modellflyhåndboka versjon 1.3.

Godkjenningsprosessen medførte materielle endringer i bestemmelsene. Disse endringene ble presentert for klubbene på fagmøtet 6. april, og vil innarbeides i versjon 1.4 som blir gjenstand for endelig godkjenning fra Luftfartstilsynet. 

Godkjenningen betyr at medlemmer i NLFs tilsluttede modelfllyklubber må følge bestemmelsene som fremgår i Modellflyhåndboka, og at de på bakgrunn av dette kan fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, fly om natten, og om nødvendig nærmere enn 150 meter fra bygninger, personer og biler, iht. Forskriftens § 6.

Her finner du Modellflyhåndboka og dens tilhørende bestemmelser for modellflyging.