NLF / Motorfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017. 04.11-2017 to 05.11-2017 Motorfly
Telemark Airshow 2018 02.09-2018 Ballong, Fallskjerm, Mikrofly, Modellfly, Motorfly, Norges Luftsportforbund, Seilfly Telemark Airshow