NLF / Motorfly / Aktivitetsrapportering 2011
George Lundberg

Aktivitetsrapportering 2011

Motorflyseksjonen ber klubbene om å rapportere inn aktivitetstall for 2011. Vi ber om at dere engasjerer klubbarkivarene til å levere tallene på MelWin. Det er kun registrerte klubbarkivarer som har tilgang til denne funksjonen i MelWin.

Motorflyseksjonens ledermøte vil bli avholdt 17.-18. mars i Tromsø. Vi henstiller også representanter fra klubbens styre til å holde av helgen.

Lenke til Melwin for aktivitetsrapportering