NLF / Motorfly / Bruk av flyplassene utenom åpningstid 2015
Santiago Amengual

Bruk av flyplassene utenom åpningstid 2015

Foto: Avinor

********************************************************************************************************************************************************************

Produksjon av PFLY kortene er igang og kan hentes så fort du har fått mail om at din søknad er i orden.  

********************************************************************************************************************************************************************

Avinor og Norges Luftsportforbund har gjennom flere år arbeidet for å finne en løsning for bruk av flyplasser utenom åpningstid.
Nå er endelig en nasjonal ordning i boks som begge parter håper kan bidra til sikrere allmennflyging gjennom mer trening og flere trygge havner å ty til når vær eller tekniske forhold gjør videre flyging vanskelig.
Vi er veldig fornøyd med Avinors beslutning om en nasjonal løsning som gjør det langt enklere for privatflygere å benytte det fantastiske nettverket av Avinors flyplasser utenom åpningstid. NLF har hatt en meget god dialog både med Luftfartstilsynet og Avinor når vi har jobbet med detaljene. Vi tror denne avtalen i tillegg til avgiftsfritak for parkering som flyklubbmedlemmer nyter godt av hos Avinor kanskje er de viktigste tiltakene i Norge på mange år for å bedre småflysikkerheten.
Samtidig som denne endringen gir store muligheter er den også kanskje skjør. Dersom noen av våre utøvere ikke greier å forholde seg til retningslinjene og det oppstår problemer, kan ordningen raskt bli trukket tilbake. Dette må vi for enhver pris unngå. Vår klare oppfordring er derfor at du forsikrer deg om at du er helt trygg på, og oppfyller alle forutsetninger før du flyr til en Avinor-plass utenom åpningstid.

Avinor tillater fra 04 MAI 2015 bruk av følgende lufthavner.

Alta (ENAT), Bringeland (ENBL), Kirkenes (ENKR), Mo i Rana (ENRA), Rørvik (ENRM), Svolvær (ENSH), Ålesund (ENAL), Berlevåg (ENBV), Hammerfest (ENHF),
Kristiansand (ENCN), Molde (ENML), Røst (ENRS), Sørkjosen (ENSR),
Brønnøysund (ENBN), Evenes (ENEV), Kristiansund (ENKB), Mosjøen (ENMS),
Sandane (ENSD), Tromsø (ENTC), Båtsfjord (ENBS), Hasvik (ENHK), Lakselv (ENNA), Namsos (ENNM), Sandnessjøen (ENST), Vadsø (ENVD), Fagernes (ENFG), Haugesund (ENHD), Leknes (ENLK), Narvik (ENNK), Sogndal (ENSG), Vardø (ENSS), Florø (ENFL), Honningsvåg (ENHV), Mehamn (ENMH), Røros (ENRO), Stokmarknes (ENSK) og Ørsta/Volda (ENOV).

Tillatelsen gjelder for bruk av flyplassene utenom publisert åpningstid i tidsrommet 0700 – 2300 LT. Dette gjelder kun ikke-ervervsmessig flygninger, i henhold til VFR i dagslys, med luftfartøy med MTOM 2730 KG.
Det som er viktig å merke seg et at før man kan bruker flyplassene utenom åpningstid, må hver enkelt pilot være innehaver av et såkalt PFLY-kort utsted av Avinor. Informasjon om fremgangsmåte vil publiseres på www.avinor.no.

Noen fakta om ordningen:

 • Hvem kan inngå avtale: Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå). Med andre ord gjelder ikke ordningen for mikro/seilflybevis.
 • Hvilke lufthavner: Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret (Bodø, Andøya og Bardufoss lufthavner). Etter egen vurdering er Svalbard lufthavn samt Værøy Helikoperplass unntatt. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner har H24 og er ikke omfattet av tiltaket.
 • Når på døgnet: Ordningen er begrenset til VFR i dagslys mellom klokka 0700 og 2300 lokal tid. (VFR natt og IFR er ikke tillatt.)
 • Hvilke fly: Luftfartøy med maksimal avgangsvekt 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.
 • Ansvar: Det er fartøysjefen som har det fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenom åpningstid.
 • Hvilke flyginger: Private / ikke-kommersielle operasjoner.
 • Service/tilbud: Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, og det understrekes at Avinor ikke har noe tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fueling.
 • Avgifter: Siden Avinor ikke har noe servicetilbud utenom åpningstiden, skal denne bruken ikke belastes med luftfartsavgifter.
 • Reiseplan: Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt og lukket.

Oppfordring til brukerne:

 • Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone. Det skal sendes blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken.
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens.
 • Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing.
 • Fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres.
 • Vis hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.
 • Unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid.
 • Reiseplanen skal lukkes når flyvningen er avsluttet. Dette er viktig for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene deriblant utkalling av Politi og SAR.
 • Bidra til at ordningen øker sikkerheten – gjør det du kan for å hindre at det motsatte skulle bli resultatet.
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd – husk at autorisasjonskortet ikke kan brukes til elektronisk inn- og utpassering inntil en slik funksjon også måtte bli innført.
 • Lese NOTAM nøye da rullebanen kan være stengt av andre årsaker.


Med tiltaket ønsker Avinor å bidra til at sikkerheten innenfor allmennflysegmentet øker gjennom mer aktivitet.
Startskuddet går nå 4. mai 2015. Det var først annonsert en tidligere startdato, men det var mange forhold som måtte på plass og det var nødvendig å bruke noe mer tid.
Lykke til!
Mvh

Santiago Amengual
Konstituert fag- og avdelingssjef motorflyseksjonen

VedleggStørrelse
PDF icon Bruk av lufthavner utenom åpningstid125.26 KB