NLF / Motorfly / Digitalt dialogmøte for Flytryggingsledere tirsdag 24. november kl 19.00
Laupsa John Eirik

Digitalt dialogmøte for Flytryggingsledere tirsdag 24. november kl 19.00

Illustrasjon: Skybrary

NLF har inngått et langsiktig samarbeid med Harald Krogs minnefond hvor vi i fellesskap skal jobbe med målsetning om å heve flysikkerheten gjennom et program som har fått navnet Flysikkerhetsledelse.

Flere prosjekter er i startfasen, og i denne sammenhengen ønsker vi å fokusere- og satse på flyklubbenes Flytryggingsledere.

Vi inviterer derfor til dette digitale dialogmøtet via Teams som første trinn i dette prosjektet, og vi planlegger med en samling over nyttår hvor vi jobber videre med momentene fra dialogmøtet.  

Vi håper at så mange som mulig som har, eller er tiltenkt, rollen Flytryggingsleder (eller tilsvarende) i motorflyklubber tilsluttet NLF deltar på dette digitale møtet, og de videre arrangementene i forbindelse med dette prosjektet.

 

Påmelding gjøres via denne lenken: https://nlf.pameldingssystem.no/digitalt-dialogmote-for-flytryggingslederne-i-motorflyseksjonen

 

Program og invitasjon som er utsendt til flyklubbene har dere her: